Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 35/1984 Vyhláška cestného zákona

35/1984 Vyhláška cestného zákona

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)


    2016.06.01 - 16:06:12