Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 365/2015 Katalóg odpadov

365/2015 Katalóg odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

409/2002 Katalóg odpadov - doplnok

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 24. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

129/2004 Katalóg odpadov - doplnok

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. februára 2004, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

    2016.06.04 - 11:06:44