Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi

314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi

Zákon z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi

129/2015 Zákon o ochrane pre požiarmi - doplnok

Zákon zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

    2016.01.21 - 17:01:41