Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 453/2000 Vyhláška stavebného zákona

453/2000 Vyhláška stavebného zákona

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


    2016.01.04 - 11:01:02