Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 09/2009 Vyhláška zákona o cestnej premávke

09/2009 Vyhláška zákona o cestnej premávke

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    2016.01.04 - 11:01:20