Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 
    2015.12.20 - 23:12:00